Lottery

"Let's build your own Dreams Together"

Lottery
Asking for some strategy to find possible numbers for next draw.
By admin | | 0 Comments |

เรียนทุกคนฉันหวังว่าคุณจะทำได้ดี ก่อนอื่นภาษาอังกฤษของฉันไม่ดี แต่ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงสิ่งที่ฉันขอ ฉันมาจากประเทศโลกที่สามศรีลังกา ปกติเราจะมีลอตเตอรี่ตัวอักษร 4 ตัวและซื้อลอตเตอรีนี้มาตั้งแต่เริ่มระบาด (ผ่านทางออนไลน์) ฉันสร้างสเปรดชีต excel เพื่อแทรก 50 ภาพวาดล่าสุดและตั้งค่าให้คำนวณผลรวมของแต่ละรูปวาดค่าเฉลี่ยตัวเลขที่ฉันเห็นล่าสุดความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ แต่มันไม่ได้ผลอย่างที่ฉันคิดว่าแต่ละประเภทแตกต่างจากที่ฉันคาดหวังไว้มาก บางทีฉันอาจใช้กลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้อง แต่ฉันได้ยินมาว่ามีผู้ชนะที่คิดกลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ นี่คือลอตเตอรี่ 2 ตัวที่ฉันกำลังดูอยู่ คุณสามารถหาลอตเตอรีนี้ชื่อ“ Super ball” ซึ่งฉันค้นหาผ่าน www.dlb.lkdlb.lk (Superball) นี่คือลอตเตอรีอื่น ๆ ที่เรียกว่า“ Dhana Nidanya” (Treasure of money)) nlb.lk (Dhana Nidhanaya) ดีมาก ข่าวคือฉันสามารถค้นหาหมายเลขลอตเตอรีบนแอพได้เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะค้นหาลอตเตอรีที่ใกล้เคียงหรือใกล้เคียงกับตัวเลขเล็กน้อยก่อนซื้อ หากใครรู้ฉันควรใช้วิธีใดในการจับสลากประเภทนี้ (4-num-1-letter) โปรดแจ้งให้เราทราบเพราะมันจะช่วยได้มาก เริ่มแรกฉันทำเพื่อการฝึกอบรมเพื่อทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และการคาดเดาโง่ ๆ ของฉัน แต่ต่อมาฉันก็ติดมัน โปรดอย่าลังเลที่จะโพสต์ความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และหากคุณมีคำถามหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของฉันโปรดอย่าลังเลที่จะส่งฉันมาที่นี่และเราจะตอบคุณทันที ขอบคุณ!
แทงบอล บาคทร่า คาสิโน คาสิโนออนไลน์ แทงหวย
Fantasy 5 – How To Play According To Math
By admin | | 0 Comments |

Last updated on February 2, 2021 Fantasy 5 is a game where you must pick 5 numbers from a given number field. It’s like playing basketball where a team needs 5 players. Did you know that number 5 is the corresponding number for Mercury, the planet of intelligence, awareness and logic? Thus, let this post make you aware of your options when playing this game. Learn more about the game so you can make an intelligent and logical game plan. Hence, even if your birthday is not the 5th, 14th or 23rd, Mercury’s redeeming qualities may still manifest in you. Without further ado, let’s explore more about the Fantasy 5 game. Use the correct tool for playing Fantasy 5. To win the jackpot in a lottery, one needs to buy a ticket. The usual process of buying a ticket involves getting a playslip and marking the numbers one wants to play for in the game. Easy, right? It seems like a child play that some people simply mark the numbers that they first think of. However, even a child’s game like a piñata requires a certain strategy for winning. A blindfolded child could mentally count his step to overcome the inability to see the goal.  This way, he could be close to hitting the piñata and win. Here, we see the importance of a strategy for winning even a simple game like piñata. This also emphasizes the significance of a well-thought-of plan when playing adult games like lotteries. So what strategies are available for picking lottery combinations? A commonly used strategy involves statistics where players track the hot and cold numbers. Hot numbers are those that have been drawn more times than the cold numbers. They assume that cold numbers are long overdue and could, therefore, win next. Some lottery websites even provide players with the statistics, but would a smart lotto player rely on hot and cold numbers? A lottery game like Fantasy 5 is one event governed by the law of large numbers or LLN. According to this law, a huge increase in the number of draws will show that the frequency of occurrence of all numbers will eventually converge around the same rate. Therefore, it cancels the effectiveness of the initial observation on hot and cold numbers. This confirms that statistical analysis is not the correct tool for creating lottery combinations. Statistics for number tracking will never work in the lottery. If so, what will? The lottery is random, but it is also deterministic. There are causes to all events. This image suggests that a mathematical strategy exists. This is the computer-generated image of a lottery’s randomness. There are white streaks and gray dots that represent combinations in a lottery game. This image suggests there is a way to take advantage of the lottery’s randomness. There are ideas a player may use so he will not be mathematically wrong for most of the draws. The randomness of a lottery game permits the use of probability calculations. These calculations will pave the way for arriving at accurate and more precise conclusions consistent with the law of large numbers. You’ll see more details to support this when you read this visual analysis. Mindy works in such a great company. Every week, their boss would pass around a box containing 10 balls in orange, purple and green. These balls denote small, but still exciting incentives that change every week. For this week, orange is for a bag of chips. Purple is for a brand new earphones. Green is for a $50 gift check. No employee knows the number of balls in each color. Thus, if Mindy wants to know if she could ever pick an orange ball, she has to use statistical sampling. Yet, the boss may declare there are 5 orange, 2 purple and 3 orange balls. Based on these details, she would know her probability of getting a $50 GC. The lottery is just like the second scenario. Every game lets players know how many balls there are and how many numbers they must pick. Therefore, a lottery has a finite quality that allows probability calculations. Probability comprises the best tool to use for the lottery. However, probability alone will not complete a precise mathematical strategy. You must put combinatorics into your perspective too. Which ratio should you choose? A lottery game is random. It has a fundamental probability that no one can control. No one could predict which combinations will win in the next draw. Nonetheless, a mathematical game plan will help bring this winning chance close to your grasp. Statistics is not the right tool for this; combinatorics and probability are. One might ask a philosophical question. “Statistics is a mathematical concept, so why can’t I just stick to it?” In math, our teachers taught us that we must analyze a problem in order to find the right solution. Look for the given or known data and pick a method most appropriate to find the answer. I have told you above that statistical tracking is not the proper way of selecting numbers. It is because all numbers ultimately have equal chances of getting picked with an increased number of draws . Since lottery games have known pick size and number field, statistical analysis will not work. That’s why I have shown you that probabilistic analysis is the better way to go. Statistics and probability are both mathematical concepts, but we have determined that the latter is more appropriate to use with lotteries.  Now, let us focus on establishing what will give us a complete solution to lottery number and combination selection. A lottery game has thousands to millions of possible combinations, depending on a game. For example, Florida Lottery Fantasy 5 has 376,992 possible combinations. Each combination has equal probability. Probability tells how likely an event will occur. In the lottery, probability is the likelihood that your chosen combination will match the winning combination. The formula below helps determine this. Let us assume you want to play for the combination 5-9-27-35-36. In order to win, the winning combination must have the exact numbers you have selected. Thus, out of 376,992 total combinations, you have only one probability. This goes for any combination you choose. To increase your chances of winning, buy more tickets with other combinations. Thinking only about the probability of winning, you could lose the opportunity to find a better game plan. This is the best time to pay attention to the odds of winning. Odds measure the likelihood that an event will happen against the likelihood that it will not happen.  Hence, odds also refer to the ratio of success to failure. The formula for odds is Probability and odds are both ratios. Yet, their difference provides an avenue for achieving the strategy that we want to establish. With probability, you consider only the combination you selected. Thus, this combination is like other combinations by having only one probability to make you win the jackpot. Either you win or you lose, no matter what combination you choose. With odds, you consider every group of combination and calculate how far or how close it can bring you to the jackpot. Therefore, it does not limit your winning perspective. It lets you discover and understand more about the game so you can find the best way to deal with it. Probability and odds are two mathematical concepts that players should use together when analyzing combinations in the lottery. An analogy that could help you understand probability and odds better is a television. Probability is like a black and white television where you see only two colors. White is the probability of winning, and black is the probability of losing. Odds are like a colored television, like the modern QLED TV, which allows you to see different colors on the screen. These colors represent the combinatorial groups and their unequal odds. Remember that there are many combinations for a certain lottery game. Odds enable you to divide these combinations into groups. Combinatorial groups do not have the same odds or ratio of success to failure. One group will have a better ratio than the others. The combinatorial group with the best odds will give players fewer ways of being wrong. This is the group that a smart player will use when picking numbers on the playslip. This table above is for a Fantasy 5 game with 36 balls. The ideal combination to spend money on is one with 3 odd and 2 even numbers. The worst combination is one that comprises 5 even numbers. Why? Look at each groups’ ways of winning and failing. A 3-odd-2-even combination can provide 15 times more ways of winning than a 5-even combination. When you play for a combination with 3-odd-2-even, you have 116,280 fewer ways of losing than with a 5-even. The key concept is to have fewer ways of losing and more ways of winning in your lottery games.  If you know which combinatorial group has the best odds, would you still insist on anything less? You would definitely not; unless you want to spend money on the wrong combinations for most of the games you play. In our example above, a 3-odd-2-even combination allows you to have more ways of winning, yet fewer ways of losing. Thus, it is the option you will rationally choose instead of a 5-even combination. Suppose you do not know about combinatorial groups. You regularly played 2-24-18-22-30 because these are your family members’ birth dates. You have been spending money on one of the worst combinations and then stumbled upon this article. It is understandable for you to feel regretful after realizing you just wasted your money. The combination you have been using for years turned out to have the worst ratio. RememberLooking at the odds or ratio of success to failure of a combination will show you if it is worth spending money on as you play the lottery. The combination with the best odds will not exactly give you the next winning combination.The lottery is random and has a governing probability that no one can change. In a lottery game, a combination with the best odds can bring you closer to winning the jackpot.What combinatorial groups can give you is not the power to beat the odds. Instead, it grants you the opportunity to use your logic and free will to make the right choice. You may also choose to not play, if you think this is the ideal action to take. The combination with best ratio is not necessarily the next winning combination. Instead, it makes spending money worthwhile since you can get closer to the jackpot every time you play. Always choose the combinatorial group with best ratio of success to failure. Now, let’s explore more about the games’ combinatorial groups and ratios. Let’s analyze the basic combinatorial groups for Fantasy 5. Numbers are interesting because they have various meanings and connotations. This number 5, for example, will fascinate you. Some refer to it as the number of humanity. A human (generally) has 5 senses, 5, toes, 5 fingers and 5 major body systems. With lotteries, you might even feel amazed that there are 5 US states offering Fantasy 5. Florida, Georgia and Arizona have obviously different versions of the game. California and Michigan have games that look similar on the onset, but the differences lie on the game mechanics and prize layout. So, if you wish to know how to do well in each of these Fantasy 5 games, keep reading with a passion the information below. With lottery games, the composition of combinations is where you should put your attention to. How do you pay attention to the composition? You would surely ask next. Combinatorial groups not only differ in terms of odds. They also differ in composition. To explain to you more about composition, we have to first go back to the basics of playing lottery games.  Anyone who wants to play the lottery must know what numbers and combinations are. We can say that a number is the basic unit of a combination. One number alone seems insignificant. Yet, when placed together with other numbers, you can have a combination that can win the jackpot. In lottery games, all balls in a drum have the same weight, texture, shape and size. No ball will get frequently drawn because it is heavier or has a rougher texture than the other balls. All balls in a drum have equal chances of getting taken out during a draw. A well-played game of Fantasy 5 (or any lottery game) is one where you meticulously select the numbers that will complete a playable combination. This way, you can create a combination that is worth your lottery entertainment budget. In a Fantasy 5 game, a playable combination comprises 5 numbers from a particular game’s number field. The number field refers to the balls in a lottery game. Each ball carries each number you may select when forming the combination. Composition is the anatomy and configuration of a combination. What odd or even numbers have you included in your combination? Which low or high numbers did you select? These are some questions you might ask when you’re considering composition of combination. Remember the composition varies depending on number field of a game. Let’s first look at Florida Lottery Fantasy 5. This game offers a prize of about $200,000. Choose 5 numbers from the number field of 36 balls. One play costs $1 and pay another $1 for an EZmatch game to get a chance to win instant cash. With 36 balls, the total number of possible combinations here is 376,992. The number sets included here are Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 Categorizing numbers into odd or even is easy. Even with your eyes closed, you can tell if a number is odd or even. Thus, the combinatorial groups for this game are Composition may refer to the odd and even numbers that make up a combination. As a 5-number lotto game, the combinatorial groups here are 5-odd, 4-odd-1-even, 3-odd-2-even, 2-odd-3-even, 1-odd-4-even and 5-even. The values in the table show that there are only three groups you could choose from, based on their odds. 5-odd and 5-even have the same ratio of success to failure. They both offer 8568 ways to win and 368,424 ways to fail. The middle option of combinational group is 4-odd-1-even or 1-odd-4-even.  Either group will let you win 55,080 ways and lose 321912 ways. The groups that provide the best ratio are 3-odd-2-even or 2-odd-3-even.  With 124,848 ways to win, your ways to lose using this group are 252,144. These groups have 1.5 times reduced ways of losing than the worst groups of 5-odd or 5-even. Would you trade a pattern that can occur 33 times for one that can only happen 15 or 2 times in 100 draws? A keen player would likely not. When it comes to a mathematical strategy based on composition, odd-even is not the onlystandard. Another decisive factor for choosing numbers is low-high. For a 5/36 game, there are Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 High = 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 To make the low and high sets, just divide the number field into two. You also have three options in terms of the ratio of success to failure from low-high composition. The worst choice is 5-low or 5-high. It offers 15 times fewer ways of winning than the best choice. The run-of-the-mill option is 4-low-1-high or 1-low-4-high. Its probability value is 2 times lower than the best choice. The best choice is 3-low-2-high or 2-low-3-high. It can reduce your ways of losing by 1.5 times than when you use a 5-low or 5-high pattern. It also can occur twice as much as the middle choice pattern in every 100 draws. While doing the laundry, Patricia found a $10bill in the pocket of her jeans. She used it to buy a ticket for 10 consecutive games. She played for 8-12-22-26-34 that she all saw when she watched the television. Was the decision a good one or not? Let’s see. Based on odd-even analysis, 8-12-22-26-34 has 5-even pattern. It is one of the worst patterns to use for this game. If we analyze this combination’s low-high composition, we discover that it has the best ratio because of its 2-low-3-high pattern.                 8-12-22-26-34 = (worst odd-even ratio + best low-high ratio) We see contradicting analyses for this combination, and this implies that it would not yield a satisfactory result in the draws. Therefore, Patricia’s decision to buy a ticket for 10 consecutive games for 8-12-22-26-34 was impractical. She could have alternatively spent it on other things like food or a basic monthly subscription of Netflix. If only she were more careful about her number selection, she could have come up with a better combination. If only she read a combinatorial group article before she headed to the lotto retailer, she could have changed her numbers. There are many ways to tweak her combination in order to follow the best choice of 3-odd-2-even or 2-odd-3-even pattern. She could have instead played for 9-12-23-26-35 or 8-12-21-27-33. RememberYou could play using a 3-low-2-high or a 5-low combination. The probability of winning remains the same, regardless of the combination.Yet, choosing a 3-low-2-high instead of a 5-low combination lets you benefit from having more ways of winning and fewer ways of losing. This is because a 3-low-2-high pattern has a better ratio of success to failure than a 5-low pattern. Notice that learning about combinatorial mathematics and applying it as a strategy when playing the lottery is beneficial. It lets you analyze the worth of your originally chosen numbers, then change them when necessary. This also applies for the California Lottery Fantasy 5. One play also costs $1, but the top prize starts only at $60,000-80,000. This California Lottery draw also has more balls, 1-39, than the Florida Lottery game. There are 575,757 total possible combinations here. With 1-36 balls, the odd/even sets are Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 Players can make combinations with the patterns in this figure below. The same combinatorial groups from the Florida draw game exist in this California game. Yet, notice that the number of possible combinations, the probability value and estimated occurrence are different. This is because of the increased number of balls in the 5/39 lotto game. The easiest way to compare these groups, based on the table’s data, is through their estimated occurrences. The best option is 3-odd-2-even because of its ratio of success to failure of 17 to 33. It offers the highest number of ways to win at 194,940 and the least number of ways to lose at 380,817. The 2-odd-3-even pattern might have only 2 fewer occurrences in 100 draws than the 3-odd-2-even. Yet, you can lose in almost 11,000 more ways with a combination with 2 odd and 3 even numbers. The middle combinatorial groups are 4-odd-1-even and 1-odd-4-even. The best pattern has twice as many ways of winning than the 4-odd-1-even pattern. Meanwhile, the 1-odd-4-even group offers 2.5 times fewer ways of winning than the best pattern. The intelligent choice is easy to make when you are comparing 3-odd-2-even with 5-odd and 5-even. You can have a 3-odd-2-even combination that can appear more than 10 times in 100 draws than 5-odd or5-even. In 100 draws, you can lose 97 times with a 5-odd combination or 98 times with a 5-even combination. Clearly, the best choice will give you 34 winning opportunities out of 100 draws. The worst choice can give you only 2 opportunities to win. Therefore, select your combination so it can have 3 odd and 2 even numbers. Conversely, you must complete another analysis of your combination in order to make sure it will really bring you close to the goal. Look at your combination’s low and high number composition. A 5/39 game has Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 High = 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 See the low-high combinatorial patterns you can use here in the table below. The pattern with the highest probability value is a 3-low-2-high combination. Thus, this pattern with 194940 ways of winning can give you 34 winning opportunities from 100 attempts. Its ratio of 17 to 33 is slightly higher than that of a 2-low-3-high group, but still better. The 4-low-1-high and 1-high-4-low patterns respectively have 92055 and 77520 ways of winning. These values make them the middle choice of low-high combinatorial patterns in a 5/39 draw game. There are also 15504 combinations with 5-low pattern and 11628 combinations with 5-high pattern. The 5-low pattern offers 13 times less ways of winning than the 3-low-2-high. The 5-high group offers the smallest chance of winning, which is 17 times less than 3-low-2-high. This table above provides a useful reminder of how to choose numbers with the best low-high pattern. How should a player use this knowledge in actual play instances? It was Frank’s grandfather’s 15thdeath anniversary, and to relive the old man’s legacy in a way; he played his favorite lottery combination of 19-23-27-30-39. He recalls that when his grandfather was still alive, the old man went home and excitedly told them that his combination won. It was really not the jackpot prize since the old man only matched 4 out of 5 numbers of the winning combination. Still, the grandfather brought home about $400. Thinking that he would also be as lucky, Frank played the combination that his grandfather had played for more than 6 years.  Is the combination lucky or does its combinatorial pattern contributed to its onetime almost-success in winning the jackpot? Let’s analyze 19-23-27-30-39 together. This combination follows a 4-odd-1-even pattern. From our discussion above, we have determined this pattern to be one of the middle choices for its ratio of 4 to 21. It also has 1-low-4-high pattern. This is likewise a middle choice among low-high combinatorial groups for the 5/39 game. In summary, 19-23-27-30-39 = (middle odd-even ratio + middle low-high ratio) You might think that Frank’s grandfather’s combination is good enough. Yet, Frank would probably get closer to winning the jackpot if he will change some numbers. One possible new combination he could use instead is 6-15-19-27-30 to use the best odd-even and low-high ratios. Use basic combinatorial analysis for Michigan Fantasy 5 too. The above information also applies to Michigan Lottery Fantasy 5, since it also has 1-39 balls in the number field. Michigan Lottery has different game mechanics and prize. Its starting jackpot is $100,000, which is higher than California Lottery’s. Here, you can buy $1-each ticket in-store and/or online. Playing online, there’s “Combo My Numbers” option. It is like a lottery wheel wherein you can choose 6-10 numbers. The system will auto-generate all possible combinations of your selected numbers. While this option might seem convenient, do you think it is also efficient? We discussed that there are thousands of possible combinations in the Fantasy 5 game. However, only a few are worth spending money on. Even if you limit the number field to only 10, not all combinations from these 10 numbers have the best odds. Basic combinatorial analysis helps you filter these combinations so you would know which the best to use are. It could be useless to use the combo feature when you play online because you would also pay for combinations that have worst or low ratio of success to failure. Stick to picking the 5 numbers on your own. This remains the helpful method since you can enter a combination with best or high odds. Remember Analyzing combinatorial groups is one example of when to apply the concept of combinatorial mathematics. This area of math allows us to group, count, arrange and select anything with a finite system. Combinatorial mathematics may apply to any object like fruits of animals; even numbers of balls in the lottery.Categorizing numbers as odd, even, low and high provides us with way to make accurate mathematical calculations. It is not exactly the strategy in itself. Combinatorial mathematics allows you to make…
Alabama Lottery, Sports Betting, and Gaming Expansion Bills Set for Introduction
By admin | | 0 Comments |

โพสต์: 1 ก.พ. 2564,10: 56 น. Last updated: 1 ก.พ. 2564, 01: 00 น. แอละแบมาเป็นหนึ่งในห้ารัฐที่ไม่มีการจับสลาก นั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ ตัวแทนอลาบามาจอห์นโรเจอร์ส (D) ปรากฏตัวที่นี่ในปี 2019 ที่สำนักงานศาลเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้ต้องการให้รัฐนำลอตเตอรีมาให้ การคาดการณ์รายได้ภาษีของลอตเตอรีและการเล่นเกมในรูปแบบอื่น ๆ ทำให้การขยายตัวของเกมเป็นที่สนใจสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองฝั่งของทางเดิน (ภาพ: ข่าว WSFA 12) ตัวแทนของรัฐจอห์นโรเจอร์ส (D-Birmingham) กรอกกฎหมายลอตเตอรีก่อนการประชุมสภานิติบัญญัติแอละแบมาที่จะมาถึงซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ที่ 2 กุมภาพันธ์ Bill 199 199 พยายามแก้ไขมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญของรัฐและจัดตั้ง Alabama Lottery รายได้จากลอตเตอรีจะแบ่งออกเป็นสามทาง สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้จะเข้าสู่งบประมาณการศึกษาของรัฐ อีก 40 เปอร์เซ็นต์จะเข้ากองทุนทั่วไปและอีก 20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะถูกจัดสรรให้กับกรมราชทัณฑ์อลาบามา Rogers เป็นสมาชิกของรัฐทหารผ่านศึกที่รับราชการในเมืองหลวงของ Montgomery ตั้งแต่ปี 1982 เขาสนับสนุนการเล่นทางกฎหมายมานาน นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินลอตเตอรีแล้ว Rogers จะออกกฎหมายในวันพรุ่งนี้ที่จะทำให้กฎหมายกีฬาถูกต้องตามกฎหมาย Bipartisan Gaming Support Alabama, Alaska, Hawaii, Utah และ Nevada เป็นเพียงห้ารัฐที่ไม่มีลอตเตอรี โรเจอร์สไม่ใช่สมาชิกสภานิติบัญญัติคนเดียวที่ต้องการลบอลาบามาออกจากรายการนี้ ประธานวุฒิสภา Pro Tempore Del Marsh (R-Talladega) กล่าวว่าเขาจะแนะนำคำสั่งลอตเตอรีในระหว่างการประชุม การเรียกเก็บเงินจะขยายการพนันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยกำหนดให้รัฐเจรจาเรื่องเกมกับกลุ่ม Poarch Band of Creek Indians ปัจจุบันชนเผ่าเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนสามแห่งในรัฐ ได้แก่ Wind Creek Atmore, Wind Creek Montgomery และ Wind Creek Wetumpka แต่เนื่องจากรัฐและชนเผ่าไม่เคยเข้ามาในเกมคอมแพคเพื่ออนุญาตการเล่นเกมคลาส III ของอินเดียนั่นคือระดับคลาสสำหรับเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะคาสิโนจึงมีเฉพาะเทอร์มินัลเกมบิงโกเท่านั้น มาร์ชกล่าวว่าเกมลอตเตอรีและคลาส III จะช่วยให้รัฐมีรายได้จากภาษีใหม่จำนวนมาก เขาต้องการใช้เงินดังกล่าวเพื่อให้จุดสนับสนุนด้านการศึกษาของรัฐมากขึ้นและขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแอละแบมา ฉันเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียภาษีให้กับผู้เสียภาษี "มาร์ชกล่าวกับ Associated Press กฎหมายกีฬาของ Bill จาก Rogers จะอนุญาตให้มีความมุ่งมั่นส่วนบุคคลและมือถือคาสิโน Wind Creek และสนามแข่งม้าและสุนัขจะมีสิทธิ์ได้รับ การออกใบอนุญาตกฎหมายยังกำหนดให้มีคณะกรรมการการพนันกีฬาอลาบามาที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อสร้างใบอนุญาตการพนันกีฬาประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะมีให้สำหรับ บริษัท และหน่วยงานอื่น ๆ สรุปในเดือนธันวาคมว่าการพนันถูกต้องตามกฎหมายของรัฐทุกปี แต่สามารถให้เงินได้ 700 ล้านเหรียญ รายงาน 876 หน้ายังกล่าวอีกว่าการเล่นเกมแบบขยายจะสร้างงานใหม่เกือบ 20,000 ตำแหน่งยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากพลเมือง
หวยออนไลน์ เล่นหวยออนไลน์ ไพ่ออนไลน์ เว็บ คาสิโน คาสิโน777
Interesting day with nj/pa lottery
By admin | | 0 Comments |

เมื่อวานผมมีเวลามากเกินไปในการจับสลาก หมดกระเป๋าฉันใช้เงินไป 120 รูปี ฉันเริ่มต้นด้วย 100 ซื้อตั๋วห้าดอลลาร์ 20 ดอลลาร์ในนิวเจอร์ซีย์ ทั้ง 5 เป็นผู้แพ้ดังนั้นฉันจึงดึงอีกยี่สิบคนและรับอีก เป็นผู้ชนะการแข่งขันเดี่ยว $ 100 ซื้อตั๋ว 20 เหรียญสองใบแยกกันและทิ้งไว้ พวกเขาทั้งสองเป็นผู้แพ้ หลังจากนั้นไม่นานใน Philly มีตั๋วอีกสองใบมูลค่า $ 30 ใน Wawa คนแรกเป็นเพื่อนคนที่สองคือคนโสดอีกคนที่ชนะการแข่งขัน $ 100 ฉันขึ้นเงินซื้อตั๋ว 20 $ สองใบและตั๋ว 10 $ (60 $) สองใบแล้วทิ้งไว้ เขาจบลงด้วยการสูญเสียทั้งหมด ระหว่างทางกลับบ้านฉันแวะที่ร้านเดิมและซื้อตั๋วอีก 20 ดอลลาร์ (หมายเลขถัดไปไม่มีใครซื้อระหว่างนั้น) และอีก 2 ใบในราคา 10 ดอลลาร์ (เห็นได้ชัดว่ามีคนเข้ามาซื้อครึ่งม้วน) ในเวลานี้ฉันจะจ่ายเงินทั้งหมด 120 เหรียญและฉันใช้จ่ายทั้งผู้ชนะ $ 100 ตั๋ว 10 $ ใบแรกไม่มีอะไรใบที่สองและผู้ชนะ 100 $ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอิติกำลังหัวเราะอยู่ในรถของฉันจริงๆ ฉันเริ่มไล่หาตั๋ว $ 20 และสัญลักษณ์แต่ละอันที่ด้านบน (ช่องว่าง 4 โบนัส) คือการจับคู่ ตอนแรกฉันคิดว่าฉันได้รับชัยชนะครั้งใหญ่นี้ แต่มันจบแล้วแค่ 4 คนเดาให้คุณอีก 100 $ ตอนนี้ฉันมีเงินสด 200 เหรียญหลังจากใช้จ่ายไปทั้งหมด 420 รูปีเงิน 120 จากกระเป๋า ดังนั้นฉันมีกำไร $ 80 กลับมาที่เจอร์ซีย์ฉันแวะใกล้บ้านที่ 711 และได้ตั๋ว 30 ดอลลาร์และ 20 ดอลลาร์สองใบ วางเงินลงทุนเดิมและเล่นการพนันทั้งสาม 20 $ และ 30 $ แรกเป็นสองเท่า คนที่สองคือผู้ชนะ $ 250 นำเงิน 300 ไปที่ธนาคารและซื้อเลเยอร์มูลค่า $ 70 อีกวันนี้ ดูว่าวันนี้ฉันจะได้ผู้ชนะหรือคู่แข่ง $ 500 ดอลลาร์หรือไม่!
คาสิโน ออนไลน์ ฟรีเครดิต โปรโมชั่น คาสิโน คาสิโน 168 คาสิโน168 คาสิโน ออนไลน์ 888
Michigan Suburban Real Estate Guru Conned Victims to Fund $1 Million-a-Week Lottery Habit
By admin | | 0 Comments |

โพสต์เมื่อ: 29 ม.ค. 2021, 11:46 น. Last update on: 29 มกราคม 2564, 12:49 น. Philip Conneller อ่านเพิ่มเติมผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในมิชิแกนที่มีพฤติกรรมลอตเตอรี่ 1 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงินจากนักลงทุน 19 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อตั๋ว Viktor Gjonaj เห็นที่นี่คิดว่าเขามีระบบที่จะเอาชนะ Michigan Lottery ได้ ตอนนี้เขาเผชิญโทษจำคุก 20 ปี (ภาพ: Crains Detroit Business) Viktor Gjonaj วัย 43 ปีจาก Shelby Township เป็นผู้ก่อตั้ง Imperium Group บริษัท อสังหาริมทรัพย์ในทรอยที่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกซึ่งล่มสลายในช่วงฤดูร้อนปี 2019 หลังจากที่เขาหยุดงานและยังเป็นผู้ก่อตั้ง ของ Title Plus Services บริษัท ชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความหลงใหลในลอตเตอรีมหาศาลของเขาเท่านั้น ระบบการฉ้อโกงในวงกว้างตามที่อัยการของรัฐบาลกลางระบุเมื่อหกปีที่แล้วพ่อของทั้งสี่คนเชื่อว่าเขาได้ค้นพบวิธีที่จะชนะรางวัลใหญ่ในมิชิแกนลอตเตอรีโดยการซื้อตั๋วในปริมาณที่เพียงพอ Gjonaj ตื่นเต้นมากกับความคิดที่ว่าเขาเริ่มต้นเส้นทางการโกงอย่างกว้างขวางโดยเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อตัวเลขของเขาปรากฏในที่สุดเขาก็จะสบายดีกับเหยื่อของเขา พวกเขาไม่เคยทำ แต่เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงสายเคเบิลในวันพฤหัสบดี คาดว่าเขาจะสารภาพผิดและต้องโทษจำคุกนานถึง 20 ปี "คำโกหกของจำเลยติดตามเขาและตอนนี้เขาจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากโครงการฉ้อโกงของเขา" ทิโมธีวอเตอร์สเจ้าหน้าที่พิเศษของเอฟบีไอในมิชิแกนกล่าว กล่าวในแถลงการณ์ The Sham Company ในปี 2560 Gjonaj พบว่าเขาใช้เงินมากกว่าที่ได้รับรางวัลในขณะที่ติดตามระบบลอตเตอรีของเขา แต่เขาปฏิเสธที่จะเผชิญกับข้อเท็จจริงอัยการกล่าว จากประสบการณ์ในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เขาก่อตั้ง Title Plus และโน้มน้าวให้เหยื่อยอมจ่ายเงินให้ เขากล่าวว่าเขาจะลงทุนในข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น อย่างไรก็ตามตามที่อัยการระบุว่า Title Plus เป็น บริษัท เชลล์และโครงการ Ponzi ไม่มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีเพียงแค่ลอตเตอรีของมิชิแกนเมื่อ Gjonaj โอนเงินเพื่อสมทบทุนโครงการพนันที่มีปัญหาของเขา "เพื่อให้นักลงทุนให้เงินเขาต่อไป Gjonaj อธิบายข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์ที่สมมติขึ้นอย่างสมบูรณ์และมักจะจ่ายเงินผลกำไรของนักลงทุนที่เขาอ้างว่าเป็นผลมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์" อัยการกล่าว เมื่อ Gjonaj เกิดช่องโหว่ในเดือนสิงหาคม 2019 การกระทำของเขาก็ยิ่งสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อแผนของเขาสลายไปและนักลงทุนก็ล้มเหลว เมื่อมีการเรียกร้องทางแพ่งเพิ่มขึ้นเขาใช้เงิน 1 ล้านเหรียญต่อสัปดาห์ในการจับสลาก จากข้อมูลของ Crains Business Detroit Gjonaj ทั้งหนีหรือพยายามหนีออกนอกประเทศเมื่อมาถึงจุดนี้ "กรณีนี้แสดงให้เราเห็นว่าอาชญากรอาจใช้วิธีการที่ซับซ้อนและเห็นได้ชัดว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่อาชญากรรมของพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าการขโมยเงินของผู้อื่น" Matthew Schneider ทนายความของสหรัฐฯกล่าวในแถลงการณ์ การพนันของจำเลยไม่เพียง แต่ทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์อีกหลายคนด้วย” ชไนเดอร์กล่าวเสริม สตีฟฟิชแมนทนายความของ Gjonaj บอกกับ The Detroit News ว่าลูกค้าของเขาเป็นคนติดการพนันซึ่งการใช้จ่ายลอตเตอรีของมิชิแกนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ซึ่งควรจะเข้ามาแทรกแซง "Viktor Gjonaj เป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับนับถือซึ่งโชคไม่ดีที่เกิดอาการติดการพนันจนนำไปสู่สถานการณ์นี้" Fishman กล่าว "รัฐมิชิแกนตระหนักถึงการเสพติดของเขา แต่นั่นทำให้เขาเล่นต่อไปได้"
คาสิโน888 คาสิโน88 เกม คาสิโน เกมส์ คาสิโน ts911 คาสิโน ออนไลน์
New York Gets Lottery Scratch-off Door-Delivery Service to Boost Ailing Sales
By admin | | 0 Comments |

โพสเมื่อ: 27 ม.ค. 2564,09: 19 น. Last updated: 27 ม.ค. 2564,12: 07 น. Philip Conneller อ่านเพิ่มเติมตั๋วลอตเตอรีนิวยอร์กสามารถจัดส่งไปยังบ้านของลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยตัวแทนจำหน่ายบุคคลที่สามเนื่องจากคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐพยายามหาวิธีต่อสู้กับยอดขายที่ลดลงจากการระบาด ชายคนหนึ่งซื้อตั๋วลอตเตอรีที่ร้านขายของในนิวยอร์กซิตี้ ขณะนี้ตั๋วลอตเตอรีในนิวยอร์กสามารถจัดส่งให้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐที่สั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้ว (ภาพ: Justin Lane / EPA) Jackpocket จากแมนฮัตตันเริ่มให้บริการตั๋วลอตเตอรีเช่น Powerball และ Mega Millions เมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะกรรมการการเล่นเกมได้อนุมัติให้ บริษัท จัดหาบัตรขูดซึ่งสามารถสั่งซื้อผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ Jackpocket อธิบายตัวเองว่าเป็น "Uber Eats หรือ Instacart for the Lottery" ปัจจุบันเป็นผู้ขายลอตเตอรีที่ได้รับใบอนุญาตเพียงรายเดียวในนิวยอร์ก นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติจากกองสลากของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในปี 2019 รายได้จากลอตเตอรีของนิวยอร์กอยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษในช่วงที่มีการระบาดเนื่องจากมีผู้เยี่ยมชมร้านค้าจำนวนมากแม้ว่าจะกลับมาเล็กน้อยก็ตาม อย่างไรก็ตามเงินสำหรับโครงการการศึกษาคาดว่าจะลดลง 9 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมตามเอกสารงบประมาณของรัฐ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถซื้อชุดไพ่พร้อมกันได้ Jackpocket ซื้อตั๋วลอตเตอรีในนามของลูกค้าที่ได้รับภาพถ่ายสแกนไปยังโทรศัพท์ของตน เงินรางวัลสูงถึง $ 600 จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้เล่นทันที สำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผู้เล่นจะได้รับเชิญให้รวบรวมเงินรางวัลเป็นการส่วนตัว บริษัท กำลังลดยอดขาย 8 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรีแบบดั้งเดิมซึ่ง New York Association of Convenience Stores (NYACS) คลั่งไคล้ การเป็นตัวแทนจำหน่าย GlobalLottery มีมานานหลายปีแล้ว แต่ในรัฐส่วนใหญ่พวกเขาดำเนินการในพื้นที่สีเทาตามกฎหมาย และในบางกรณีก็ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิง บางแห่งมีสถานะเป็น บริษัท ระหว่างประเทศอย่างแท้จริงซึ่งอนุญาตให้ผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมในลอตเตอรี่ของสหรัฐอเมริกาโดยพร็อกซี นี่เป็นวิธีที่ในเดือนเมษายน 2558 ชายคนหนึ่งจากแบกแดดประเทศอิรักสามารถชนะแจ็กพอต Oregon Lottery มูลค่า 6.4 ล้านดอลลาร์ ชายที่ไม่มีชื่อซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า theLotter.com ซึ่งมีพร็อกซีอยู่ที่พื้นในโอเรกอนเพื่อซื้อตั๋วจริง เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีที่สับสนและทนายความของพวกเขาไม่พบสิ่งใดที่ผิดกฎของพวกเขาเนื่องจากตั๋วถูกซื้อที่ร้านค้าในโอเรกอน โดยไม่คาดคิดบางรัฐได้อัปเดตกฎของตนแล้ว แต่ Multistate Lottery Association (MUSL) ซึ่งเป็นกลุ่มลอตเตอรีที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อยู่เบื้องหลังการจับสลาก Powerball คิดว่าผู้ค้าปลีกอาจจะทำอะไรบางอย่าง ขายตั๋วให้กับลูกค้าต่างประเทศ ท้ายที่สุดตราบใดที่เงินจากการขายตั๋วไปสู่การกุศล MUSL ก็สนับสนุนในรัฐที่เข้าร่วมในสหรัฐอเมริกาความเสียหายอยู่ที่ไหน? มันเป็นความคิดที่ขัดแย้ง แต่ด้วยยอดขายลอตเตอรี่ที่ลดลงเช่นกันอาจเป็นก้าวต่อไปของวิวัฒนาการ
หวยออนไลน์ เล่นหวยออนไลน์ ไพ่ออนไลน์ เว็บ คาสิโน คาสิโน777
Illinois Lottery Tips According to Math
By admin | | 0 Comments |

Last updated on January 2, 2021 Here is a guide for learning how to play the Illinois Lottery better. You will understand applied probability and combinatorial methods governing a truly random game. And you don’t need a math degree to understand the method. A good thing to know, there’s a calculator that you can use to help understand your game better and be a smart lotto player. Let’s begin, shall we? Don’t use a statistical method Statistics have for years been the way for many lotto players to understand the game of lottery. People look at the past results to determine hot numbers (frequently drawn) and cold numbers (seldom drawn). While there is truth in this observation from a small number of draws, you could see that all the numbers in the field will converge in the same expected frequency as the number of draws gets larger and larger. Most times, people alternatively use statistics and probability with the notion they are the same. Yet, statistics and probability are two different mathematical concepts we can use for dealing with problems. A question could be either a statistical problem or a probability problem. To know what kind of problem it is and see how to solve it, we must assess our knowledge of the given facts. If the available data is inadequate to solve the problem, we resort to the statistical sampling method. For example, if there are 100 socks in a drawer and we don’t know how many are black and how many white socks are there, we ask a statistical question: What is the proportion of black and white socks in the drawer? This type of question is not the case in the Illinois lottery. Since the lottery has a finite structure, our knowledge of its composition is adequate. We know exactly that the Illinois Lotto 6/52 game comprises 26 low numbers (1 to 26) and 26 high numbers (27 to 52). And we know that there are 23 odd numbers and 22 even numbers in the Lucky Day Lotto 5/45 game. Remember, statistical analysis is not necessary when a finite game is involved. Now, if a statistical analysis doesn’t help, what does? Be ready to know in the next section. How to play the Illinois lottery using combinatorics and probability Many people believe that since the lottery is random, no strategy could help any player win. The truth, the very random nature of the lottery can help you play better through the use of probability and combinatorial analysis. See my post The Winning Lottery Formula Based on Combinatorics and Probability Theory. The image above appears pixelated because of the streaks and clusters as depicted by gray and white spaces. It shows the lottery’s behavior in a truly random draw, suggesting ways not to be mathematically wrong when you play the Illinois lottery. See The Visual Analysis of a True Random Lottery with Deterministic Outcome. Using mathematics, we can compute the combinatorial patterns according to the finite structure of the game. And we can use a probability formula for separating the good from the bad and the best from the worst combinations. For example, we can ask a probability question such as: What is the probability that the next winning combination will be composed of 3-low-odd-numbers and 3-low-even numbers? And the answer will make you realize that a 1-2-3-4-5-6 combination must be avoided when playing a lottery game. This method cannot be done accurately and precisely through statistical analysis. Of course, it is impossible to predict the next winning combinations. Still, we can foretell the lottery’s overall outcome because a truly random game must follow the law of large numbers or LLN. See my post on how to win the Lottery. What Is The Law Of Large Numbers Or LLN? This probability theorem states that the average results from many trials should be close to the expected value. There are combinatorial groups in the lottery that follows the frequency dictated by its probability with the increasing number of draws. I will give you lots of examples below. But before we go to the details, we must define some words to prevent some confusion along the way as we delve into the mathematical method of winning in the Illinois lottery. Numbers and combinations are not the same Keep in mind that numbers and combinations are two different terms. While you need to pick numbers to play the lotto, you have to complete the six numbers to win the Illinois lotto 6/52 game’s jackpot. And you need to pick five numbers to win the Lucky Day Lotto 5/45 game. In other words, you need a combination to win. So, 3,15,27,39,49, and 51 are all different numbers. But when they are put together, they form the combination 3-15-27-39-49-51, which perfectly describes a 6-odd composition. While each number may have the same attribute (for example, all balls from the urn have the same weight, the same size, and the same texture), combinations cannot be the same in characteristics. For example, some combinations may have consecutive numbers, and some don’t have. Combinations can be grouped according to their composition. For example, we can separate those combinations with no even numbers (all numbers are odd numbers). We can separate those combinations with high numbers from those that are composed of all low numbers. In short, combinations are not created equally. The difference indicates that a lotto strategy exists. We will focus on this mathematical strategy by establishing the existence of inequality among combinations. So as an Illinois lottery player, you are lucky because things are looking up. All numbers and combinations have the same probability As I have mentioned earlier, hot and cold numbers don’t exist in a random lotto game. According to the law of large numbers, those less frequently occurring numbers will catch up soon. In short, each number will give you the same chance of winning. All numbers will converge in the same expected frequency given a large number of draws. That’s why statistical analysis of the previous results of the lottery is such a futile exercise. And this means that we have no power to know what numbers will occur in the coming draw. Now, like numbers, all combinations have the same probability. Even the notorious 1-2-3-4-5-6 combination has an equal chance as any other combination. The reason is that there’s only one way to win the jackpot. So mathematically speaking, a probability value of 1/ 13,983,816 would make the chance of (1-2-3-4-5-6) occurring “almost impossible.” But the same probability value stands for all other playable combinations in Illinois lotto 6/52. The same holds for all combinations in the Lucky Day Lotto 5/45 game. All combinations are subordinate to the same probability formula. The most important thing to remember is that we have no power to manipulate probability calculation results. But that doesn’t mean we’re hopeless. If numbers and combinations are equally likely, what kind of strategy is available for Illinois lotto players? The key is in your choice. Surely as a lotto player, you have the power to make the right choice and be “wrong less” for the majority of the time. You have to learn how not to be mathematically wrong. Even though you can’t change the underlying probability and cannot beat the lottery’s odds, you can calculate all the possible scenarios and make the right decision based on the calculation. How can we calculate and make the right decision? That’s the topic we will be discussing next. Focus on the ratio and be wrong less Many players are familiar with the concept of “equally possible” idealization that applies to all combinations. That’s true because, from a mathematical point of view, the probability 1/13,983,816 stands for all the playable combinations. But this “equally possible” idealization leads lotto players to believe that a strategy doesn’t exist. Most lotto players think that there’s no right or wrong way to play the lottery because the probability is the same across the number field. That’s not true. It seems to me that people forget the concept of odds. Probability and odds are two different mathematical concepts. See my post Odds, Probability, and the Lottery. Probability refers to the likelihood that the combination you chose will match all the winning numbers of a lottery game. Here’s how we express probability: On the other hand, odds refer to the ratio of you winning the game over losing in the game. And here’s how we express odds: It is heartening to know that the entire lottery game consists of combinatorial groups. And each group has a different ratio of success to failure. Thus, your chosen odds will make a difference in your game strategy. So being able to pick the best odds must be your goal if you want to get the best shot possible. And by saying the best shot possible, that means choosing the best ratio of success to failure. The calculation of odds is crucial for decision making. You can see exactly the many ways you will win and the many ways you will lose. You can calculate all the possible odds and choose the most favorable one. While you cannot manipulate probability and cannot beat the odds, you have the power to choose better odds. Do not waste effort on things you cannot control. Math will help you focus on things you have control over. Remember, your goal is to win the Illinois lottery, and the right thing to do is to get the best ratio of success to failure. Now don’t forget that the only way to increase your chance of winning is to buy more tickets. But buying hundreds of tickets is useless if you’re making the wrong choices. Therefore, when you buy more tickets, make sure that you also get the best ratio of success to failure. How do we know the best ratio? We start with knowing the composition of the combination. Composition matters. And composition is best explained using combinatorial patterns. The importance of composition and combinatorial patterns To win in a lottery game, the combination you have chosen must match some or all of the numbers drawn for that lottery game. You win the jackpot prize if all the numbers in your combination match the drawn winning combination. The combination is very important, and to have an effective combinatorial design, you must understand the lottery’s finite structure. Realize the relationship among these numbers when you put them together in a combination. Let’s use the combination 2-4-6-8-10-12 as an example. Notice that the combination consists of all even numbers and all the numbers are all low numbers. This combination has a non-random characteristic. You see, combinations can have different characteristics depending on the composition. See the table below for other examples of characteristics for different combinations. CombinationComposition1-2-25-26-37-38contains three sets of consecutive numbers1-2-3-41-42-43contains two sets of consecutive numbers20-23-25-26-27-29numbers are the 20s17-18-19-20-21-22contains straight consecutive numbers These variations in the compositions divide an entire lottery game into combinatorial groups. And this composition study is best to describe combinatorial patterns. Let me give you examples of how to apply the ratio of success to failure in the Illinois lottery concerning combinatorial patterns. Applying the ratio of success to the Lotto 6/52 game There are 230,230 ways to combine 6-low-0-high. And there are 20,128,290 ways to combine numbers using other combinatorial patterns. Therefore, a combination of this type is expected to occur approximately once out of 88 attempts you play the game. On the other hand, there are 6,760,000 ways to combine 3-low-3-high, and there are 13,598,520 ways to combine numbers the other way. Therefore, that gives you approximately 33 opportunities to match the winning combination out of 100 attempts that you play the lotto 6/52. Notice the number of ways you will fail if you choose the 6-low patterns and compare it with the 3-low-3-high pattern. Obviously, the 3-low-3-high pattern gives you more ways to win and fewer ways to fail. You see that the best choice of group is 3-high-3-low while the worst is 6-high-0-low. Knowing which is best and worst makes the most out of your time and resources spent on playing Illinois lotto games. Precise calculation is always better than mere “gut feeling.” We can compute the possibilities and then analyze the various choices that can affect your success. As shown in the above comparison of the ratio between two choices, it will not be ideal to play 6-low-0-high combinations like (1-2-3-4-5-6) or (2-4-6-8-10-12). Applying the ratio of success to the Lucky Day Lotto 5/45 game This time, let’s base our analysis using odd and even numbers. There are 26,334 ways to combine 0-odd-5-even. And there are 1,195,425 ways to combine numbers using other combinatorial patterns. So, a combination from this group is expected to occur approximately once out of 46 attempts. On the other hand, there are 409,101 ways to combine 3-odd-2-even, and there are 812,658 ways to combine numbers that are not 3-odd-2-even. Therefore, that provides you with approximately 33 opportunities to match the winning combination out of 100 attempts that you play Lucky Day Lotto 5/45. The table above shows that when the number of ways to win increases, the number of ways to fail decreases. It means that when inequalities are involved, you will choose a more balanced combination because it offers more ways to win and less chance to fail. Right? And that’s the power of using mathematics to know all the possibilities and thus make the right choice to lose less. The strategy here is in the act of choice. RememberYou cannot change the underlying probability and you cannot beat the lottery’s odds, but as a lotto player, you have the power to make the right choice. Even choosing not to play is a strategy by itself. To win in the Illinois Lottery, you need to compute all the possible odds and pick the one that will give you the best winning ratio. To further understand how composition matters and why it is so important for decision-making, let me discuss what you can do to improve your combination’s composition. Choose a balanced odd and even numbers Let’s group all numbers into odd and even groups for Lotto 6/52 game. Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 The table above shows that an all-even and all-odd composition are the worst type of combinations to play in a lottery game. As you see, there are more ways to combine 3-odd-3-even combinations. And therefore, you can make a reasonable expectation that the lottery draws will be dominated by 3-odd-3-even combinations. Because there are more ways to win, the number of ways you fail decreases. Therefore, a 3-odd-3-even combination gives you the best ratio of success to failure. Next, let’s group the Lucky Day Lotto 5/45 game’s odd and even numbers: Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 If you want to make the most out of your time and money spent playing the Lucky Day Lotto 5/45 game, you will most definitely want to play for the odds that will give the best outcome. Meaning, instead of picking a combination that will occur just once in 100 draws, you might as well play for a combination that has the highest number of occurrences in 100 draws. In the Lucky Day Lotto 5/45, the (3-odd-2-even) and (2-odd-3-even) groups will always dominate the game as the number of draws gets larger and larger. And following the law of large numbers, this behavior is bound to continue at infinity. RememberChoosing a 3-odd-2-even combination instead of 5-even (e.g., 2-4-6-8-10) WILL NOT increase your chances of winning because all combinations have the same probability. The reason you shouldn’t choose 2-4-6-8-10 is that the 0-odd-5-even pattern has fewer ways to win and have more ways to fail. You should choose 3-odd-2-even because it offers you the best ratio of success to failure. This probability analysis reinforces the method of choosing the best groups that will give you more opportunities to win and less chance to fail. That’s how important the ratio of success to failure to players of the Illinois lottery. Have a balanced low and high numbers To understand what high and low numbers are, let us group 52 numbers into two sets. The numbers in the first half are low, while the second-half numbers are the high numbers. Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 High = 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 A 6-low-0-high number combination contains all numbers picked from the first set. And a 3-low-3-high combination contains three numbers from the first set and three numbers from the second set. The 6-low-and-0-high patterns are examples of 1-2-3-4-5-6 combinations. And this is why straight combinations are such a worthless combination that every player of the Illinois lottery must avoid at all costs. Since there are more 3-low-3-high numbers from the universe of 13 million combinations, it shows that the lotto 6/52 game tends to distribute the drawing of winning numbers across the entire number field. Again, this inequality among combinatorial groups helps lotto players make the right choice most of the time. The same inequality answers why it’s possible to predict the Lotto game’s general outcome (to an extent). Of course, the same explanation stands for the Lucky Day Lotto 5/45 game. The 1-2-3-4-5 combination may be notorious and popular but based on the table above; it’s not the worst one. The table shows that line 41-42-43-44-45 is the worst type of combination you can play in the Lucky Day Lotto 5/45 game since it follows the format of the 0-low-5-high group. RememberChoosing a 3-low-2-high combination instead of a 5-low combination (e.g., 1-2-3-4-5) WILL NOT increase your chances of winning because all combinations are equally likely. You should avoid 1-2-3-4-5 because a 5-low-0-high pattern has fewer ways to win and more ways to fail. I recommend choosing 3-odd-2-even because it offers the best ratio of success to failure. The table above reinforces the benefits of calculating possibilities because you can see exactly how the whole lottery game performs as the draws continue to take place. And when you know how the lottery behaves, you can plan your game ahead of time. Now that you understand how odd-even and low-high patterns affect your decision, it’s time to delve into a more advanced strategy to apply to the Illinois lottery. Enter Lotterycodex. Use Lotterycodex to improve your game Sometimes, two separate analyses contradict each other. And it is the case between low-high and odd-even probability analysis. For example, under the odd-even analysis, the 1-2-3-4-5-6 combination is considered one of the best since it has a balanced mixture of odd/even numbers (3-even-3-odd mixture). But then we know that 1-2-3-4-5-6 is one of the worst according to low-high analysis. We have to find a solution to this contradiction. The solution is Lotterycodex patterns. Lotterycodex can make an exact probability measurement and then tell you which choices are ideal and problematic. Lotterycodex is all about accuracy and precision. It simplifies picking combinations incorporating both low-high and odd-even analysis in one combinatorial and probability analysis. The combinatorial design applied to Illinois Lotto is composed of 4 sets from the 52 numbers. By dividing them into 4, we get: Low-Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 Low-Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 High-Odd = 27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 High-Even = 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 Based on these sets, we can measure why 1-2-3-4-5-6 is such a bad combination with no contradiction at all. For the Lotto 6/52 game, there are 84 patterns in all. Again, not all patterns share the same odds, so you must choose the one that will yield the best success-to-failure ratio. Check out the image below. For the Lucky Day Lotto 5/45 players, we will discuss Lotterycodex patterns later below in a separate section. For now, let me show the corresponding patterns for the Illinois Lotto 6/52 game: Out of the 84 patterns, you will want to spend money only on the six best patterns and avoid the middle and the worst patterns. Otherwise, you will only waste your money away. If you have been an Illinois Lottery player for some time now, you probably have played for the worst or middle patterns without being aware of it. With Lotterycodex, you are fully aware of what combinatorial patterns will work best in your game. Lotterycodex can separate the good, the bad, the worst, and the best combinations in any lottery game. There is no room for assumptions. There is only a precise probability calculation for your guide in taking the best course of action when playing lottery games. Forget the old lottery wheel systems There are many kinds of lottery wheeling systems, such as: The Full-wheeling system allows you to select more numbers. However, this is an expensive strategy because the more you choose, the more combinations you must purchase to maximize your win coverage. The abbreviated and the filtered wheeling system still offers you a winning shot (despite the small prizes you could win) and are not as expensive to play as the full wheel system. All the above lottery wheels work according to the traditional concepts of covering. These lottery wheeling systems could either make you spend more or win less. Lotterycodex is here to solve that old system. It works according to the principle of covering with probability theory to separate the good, bad, best, and worst combinations. At the time of writing, the Lotterycodex calculator is the only lottery wheel that performs combinatorial and probability analysis in one system. It will give you the ability to spend money wisely, as you will buy lotto tickets with a high ratio of success of winning the jackpot prize (not just small consolation prizes). Lucky Day Lotto has the best odds Considering all factors, it is the Lucky Day Lotto 5/45 that I recommend the most among the Illinois lottery games. It has the least odds. And it doesn’t require an extra ball to win the top prize, which makes it even more attractive. Its prize payout is not as high as those from Powerball, Lotto 6/52, and Mega Millions. However, it is an attractive game to play, especially when lady luck blesses you to have a life-changing experience. Now, if you play the Lucky Day Lotto 5/45 as a syndicate, winning is much easier. It will be too difficult to predict which single pattern will make you win. Through the table above, you could be closer to finding the solution to the puzzle. With one best pattern out of 56 patterns, it yields the ideal success-to-failure ratio. The odds in a 6/52 lotto game are 1:20 million. The odds in the Lucky Day 5/45 lotto is 1:1.2 million. Therefore, the Lucky Day Lotto is about 17 times easier than Lotto 6/52 game. But choosing the best game in Illinois is always a subjective matter. We mention the power of knowing and making the right choice; here is where you exercise that power. You should weigh in all criteria. Consider the prize payout, the extra ball (if any), and your budget for entertainment. After considering all the criteria, decide the optimal trade-off that you are willing to take. Know the parameters of the game and decide based on those parameters. Know the pieces of mathematical information about each Illinois lottery game and make up your mind. Predicting the results of the Illinois Lottery The underlying probability is unchangeable. There is no way to beat the lottery odds. Yet, you can choose how to play to make the game worthwhile. Matching a pattern will not make you win any prize. You need to understand and accept this. But if you could visualize a lottery game much better, you will discern its future behavior, as dictated by the Law of Large Numbers. This probability method is far better than gathering the past drawn numbers and assuming which numbers are hot and cold. Take, for example, patterns #1 and #84 in the 6/52 lotto game. Pattern # 84 has a 0.0000842890 probability value. From this probability value, we can predict the results of the Lotto 6/52 game ahead of time. Plus, you can also see how…
Give the Gift of Prevention: Keep Kids Away from Lottery Play
By admin | | 0 Comments |

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2020 โดยสภาฟลอริดาเกี่ยวกับการพนันเชิงบังคับภายใต้ COVID-19, ลอตเตอรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ปัญหาการพนันอัตโนมัติ Sanford, ฟลอริดา: วันนี้ Florida Council on Compulsive Gambling (FCCG) เข้าร่วมแคมเปญการพนันที่รับผิดชอบลอตเตอรีวันหยุดแห่งชาติสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการให้ตั๋วล็อตโต้แก่ผู้เยาว์ในช่วงวันหยุดและกระตุ้นให้ผู้ปกครองและผู้อื่นเลือกของขวัญที่ปลอดภัยกว่า ตามที่ Jennifer Kruse ผู้อำนวยการบริหารของ FCCG กล่าวว่า "น่าเสียดายที่ตำนานเล่าต่อ ๆ กันมาว่าการให้ลอตเตอรีแก่เด็ก ๆ ในช่วงวันหยุดไม่มีความเสี่ยงมีเหตุผลที่ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในรัฐซันไชน์ งานวิจัยแสดงให้เราเห็นว่าการรับตั๋วล็อตโต้เป็นของขวัญในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงพฤติกรรมการพนันที่เป็นปัญหาในช่วงหลังของชีวิต "I ความเครียดที่เกิดจากโควิด -19 ที่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนผ่านการปิดโรงเรียนและกิจกรรมทางสังคมที่ถูก จำกัด ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาปัญหาการพนันและรับประกันการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ จำกัด การเปิดรับแนวคิดการพนันก่อนบรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ผู้ใหญ่หลายคนยังไม่ทราบถึงวิธีการใหม่ ๆ ในการรวมโอกาสการพนันไว้ในรูปแบบออนไลน์เช่นผ่านวิดีโอเกมและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหรือไม่มีอายุการตรวจสอบ ข้อมูลที่รวบรวมใน 888-ADMIT-IT HelpLine เมื่อปีที่แล้วพบว่านักพนันลอตเตอรี่จำนวน 27% ที่ขอความช่วยเหลือรายงานว่าพวกเขาเล่นการพนันครั้งแรกก่อนอายุ 21 ปีและ 40% ของปัญหาการพนันทั้งหมดที่ติดต่อ HelpLine เริ่มเล่นการพนันก่อนอายุ 26 ปี “ การใช้เวลาในการเลือกของขวัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานอดิเรกใหม่ ๆ หรือความหลงใหลในชีวิตของเด็ก ๆ สามารถช่วยต่อสู้กับแนวโน้มที่ก่อกวนและส่งผลกระทบที่ยั่งยืนมากขึ้น” Kruse กล่าวต่อ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าความช่วยเหลือและความหวังสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันรวมถึงคนที่คุณรักพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านทางการพนัน 888-ADMIT-IT Problem ที่เป็นความลับและพูดได้หลายภาษา "เช่นเดียวกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์การพนันไม่มีข้อ จำกัด สำหรับผู้เยาว์และควรได้รับการปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อป้องกันไม่ให้พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายกลับสู่สภาพปกติและเพื่อสนับสนุนการป้องกันปัญหาการพนัน" Kruse กล่าวสรุป Florida Council on Compulsive Gambling, Inc. (FCCG) เป็น บริษัท ที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้สัญญากับรัฐบาลของรัฐฟลอริดาซึ่งทำหน้าที่เป็น บริษัท ในเครือของสภาแห่งชาติว่าด้วยการพนันที่มีปัญหา (NCPG) นอกเหนือจากการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการพนันตลอด 24 ชั่วโมง (888-ADMIT-IT) แล้ว FCCG ยังได้สร้างความตระหนักถึงปัญหาการพนันโดยมุ่งมั่นที่จะศึกษาและเข้าถึงทั่วรัฐฟลอริดาในนามของสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน และจัดหาโปรแกรมทรัพยากรและการสนับสนุนประชากรเฉพาะอื่น ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.gamblinghelp.org i Kundu, Priya V eta l. "พฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันในวัยรุ่นที่ได้รับตั๋วลอตเตอรี (Scratch) ทันทีเป็นของขวัญ" Journal of Adolescent Health: สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของ Society for Adolescent Medicine ฉบับ 52, 4 (2013): 456-64.
เกม คาสิโน ได้เงินจริง เกม คาสิโน ออนไลน์ คาสิโน ใหม่ ล่าสุด คาสิโน ออนไลน์ สล็อต เฮง เฮง คาสิโน
Ohio Lottery And The Power Of Mathematical Gaming
By admin | | 0 Comments |

Last updated on January 6, 2021 The Ohio Lottery distributes over $5.7 million in prizes every day. If you want to claim your possible share of this pot money, you have to be in it to win it. Do not simply play using your lucky numbers. Do you want to be one of its 350,000+ daily winners? Then prepare the best game plan. Learn about how to use the power of math to achieve success, even if you hate math. Let’s start. Don’t use statistics to analyze lotto game It is hard to say when people started using statistics as a strategy. Supporters of this method analyze the lotto results from a specific duration (such as the previous 100 draws). This method supposedly allows them to determine the hot, cold, and warm numbers. From their observations, they predict which numbers will soon win. It is possible that what they analyze from the past 100 draws is correct, but this strategy has loopholes. One loophole is that 100 draws are not sufficient sample data to analyze, given that there are thousands to millions of possible combinations in a particular lotto game. Their observation from 100 draws will definitely change with a substantial increase in the number of draws. When trying to answer a problem, the first thing to do is analyze its nature and the available data to pick the most appropriate method to deal with it. Suppose we have a box containing 20 balls you can’t see. The only information you know is that there are yellow, cyan, green, and gray marbles. You do not know how many balls there are for each color. We can say that any question you ask is statistical. Thus, we could only surmise the composition of the balls in the box through sampling. If we know how many balls there are for each color, such as 6 yellow, 6 cyan, 5 gray, and 3 green; thus, we could ask probabilistic questions. In the same manner, we know how many numbers there are in a particular lotto game. Thus, the lottery is probabilistic instead of statistical. For example, the 6/49 lotto has 49 balls, and the 5/45 lotto has 45 balls. Instead of a statistical question, we could ask a probabilistic question. What is the probability that tomorrow’s draw results are 1-2-3-4-5-6? Or what is the probability that the winning combination has 3-low-odd and 3-low-even numbers? Probability theory is the one that will help you become a better lottery player. But aside from probability theory, other mathematical concepts can improve probability analysis, such as combinatorics and the law of large numbers. With the lottery being random and having a finite number set (per specific game), we have adequate knowledge to calculate the probability of combinations and get the best possible shot to win the game. This truly random nature of the lottery guarantees the precision of any performed mathematical calculation, based on the law of large numbers. Probability, together with combinatorics, will provide you with an accurate prediction so you will not shoot your arrow without a precise aim. This is the same image you have seen in our previous article, A Visual Analysis of a Truly Random Lottery with a Deterministic Outcome. You could revisit and reread this post to understand more about computer simulations to analyze the lottery’s randomness. Now, to ease your worries about some mathematical names and concepts I just mentioned, let me first provide you with their brief description. You will learn more about them as we continue our discussion. Probability describes how likely an event (a combination in terms of the lottery) will occur.Combinatorics is the field of mathematics used as a primary basis of lottery mathematics.Law of large numbers or LLN states that with adequate trials, the actual results always converge on the expected theoretical outcomes. Read The Winning Lottery Formula Based on Combinatorics and Probability to access more information. Get a calculator to get you going in the right direction To increase your chances of winning a game in the Ohio lottery, the only logical way is to buy more lottery tickets (of different combinations). This refers to the covering principle that eliminates concerns on hot and cold numbers or lucky and unlucky numbers. Covering helps you trap the winning numbers. Choose as many numbers as you can and play every unique combination from your selection. To take advantage of this covering strategy, you will need to use a computer program more commonly known as a lottery wheel. There are many kinds of lottery wheels, and each has its own advantages and disadvantages. Below are some of them. Full Wheel enables you to select more numbers. Choosing System 7 allows you to select 7 numbers. In a pick-5 lotto game, for instance, picking 7 numbers will create 21 possible combinations. The disadvantage of full wheels is the high cost of playing. Picking more numbers results in more combinations. More combinations mean buying more tickets to maximize your covering. If you pick 10 numbers, the total combinations will be 252. If you have 12 numbers, there will be 792 combinations.The minimal-type wheel or abbreviated wheel offers an economical solution but provides what seems to be consolation prizes. Satisfy a particular condition, and you have a guaranteed win from a minimum number of tickets. For instance, your selection contains all the winning numbers; you win a small amount. However, the trade-off here is the decreased probability of winning the jackpot. It moves you away from achieving your primary goal, which is to hit the jackpot. If neither type of wheels work, what you need is a lottery wheel that uses probability and combinatorics. This wheel is the Lotterycodex calculator. Through this new lottery wheel, you can play at a minimal cost while playing with a better success to failure ratio of winning the grand prize (not just the consolation prize). I will give you examples of how the calculator analyzes the games in the Ohio lottery. But before that, you should first know the difference between numbers and combinations. Know the difference between numbers and combinations The first thing a player must know is the difference between a number and a combination to play the lottery. The image below shows this. Each ball in a lottery drum denotes each number in a particular lottery game. The combination is the set of numbers you will choose to play. For example, in a 6/49 game, there are 49 numbers to choose from (1-49) to create your combination of 6 numbers. This knowledge of numbers and combination is the basic foundation for learning about their probability and odds that affect your chances of winning the jackpot. Now that you know the difference let’s go deeper into the discussion of probability theory. Let’s begin with the notorious 1-2-3-4-5-6 combination. The 1-2-3-4-5-6 combination has the same winning probability as any other one Each number and combination has the same probability of being drawn in the game. According to the law of large numbers, every number will converge in the same probability value when there is a huge draw size. There will also be just one winning combination after the draw. Thus, there is only one way of winning the jackpot. To express this mathematically, we use the probability formula shown below. In a classic 6/49 game, the combination 1-2-3-4-5-6 has an equal probability of getting drawn as the rest of 13,983,815 combinations. The same principle applies to Lucky for Life 5/48 and the Rolling Cash 5/39 games. Knowing this, you might be ready to believe that there really is no other way to win except to pray harder for your lucky stars to shine brightly and grant your wish. However, while there is really nothing bad about praying, it is better to combine mathematical strategy with your unwavering faith. So a mathematical strategy involves understanding the type of combination in a lottery game. Combinations are not created equally. That said, let’s discuss now how your choice of combination could make or break your success. The ratio of success to failure A combination has composition. You can describe it according to the characteristics of the numbers it contains. Look at the examples in the image below. This composition of every combination is what you should take advantage of. From our discussion above, you know that every number and every combination has the same probability. But probability differs from odds. Knowing the difference lets you understand the game better and devise a good game plan. From earlier discussion, probability measures how likely something is to happen. In a lottery, the probability is equal to the number of times a certain combination will get drawn divided by the total number of combinations. Odds refer to the number an event will occur over the number an event will not occur. In the lottery, “odds” are the ratio of success to failure. The formula in the image below best represents this. Let us say you will play in the classic 6/49 game. You will most likely not feel confident to play the combination 1-2-3-4-5-6, although you know that this has the same probability as other combinations. This is your logic telling you to be wary. Yet, if you fully understand the lottery’s mathematical laws, you know that such straight and sequential combinations are improbable events that might happen. In a 6/49 game, you know that a combinatorial pattern could have all six numbers as odd or even. It can have 1-odd and 5-even numbers or 5-odd and 1-even. You can also pick 4-odd and 2-even numbers or 2-odd and 4-even numbers. A combination may also have 3-odd and 3-even numbers. Using probability theory, we can distinguish which group of combinations is the best and the worst. Let us analyze the image above. This applies to 6/49 games like the Classic Lotto of Ohio Lottery. Out of the 13,983,816 total combinations in a 6/49 game, the 6-odd combinations can give you 177,100 ways to win and 13,806,716 ways to fail. The probability of this combination (computing using the probability formula) is 0.012665 (rounded off). Thus, the expected occurrence of a 6-odd combination in every 100 draws of a 6/49 game is 1. This means that this type of combination will only occur once every 100 draws. The same process applies when you want to determine the probability and estimated occurrence in 100 draws of other patterns. Therefore, the combination with the highest estimated occurrence in 100 draws is one with 3-odd and 3-even numbers in its composition. Between a 6-odd and 3-odd-3-even combination, you are better off playing for the latter. Making a 4-odd-2-even pattern with 1,275,120 possible combinations has the expected occurrence of 25 in every 100 draws. Hence, this is the second to the best pattern you can use when choosing numbers to form a combination. For the 3-odd-3-even combinations, there are 4,655,200 ways to win and 9,328,616 ways you could lose. The 6-odd combination offers 177,100 ways of winning and 13,806,716 ways of losing. You clearly have fewer ways of losing with a balanced combination of 3-odd-3-even than all 6 odd numbers. This should make us realize that while we have no power in controlling the probability of winning, we can choose an action that will give us the best ratio of success to failure. Use this knowledge to choose combinations that will help you win and keep you from wasting money. To develop a mathematical strategy for playing the lottery, you must choose the best ratio of success to failure. Thus, math is the only means that can show you what your options are. This is far more reliable than the lucky numbers on your astrological predictions or the supposed hot and cold numbers from past draw results. The image above summarizes the best and the worst choices you can make when playing a 6/49 lottery game. RememberAvoiding combinations such as 1-2-3-4-5-6 and choosing 3-low-3-high (e.g., 2-13-24-37-35-46) WILL NOT increase your chances of winning because all combinations have the same probability.BUT, you have the power to know how not to be mathematically wrong when playing the lottery.Choosing all low numbers will provide you with fewer ways to win and more ways to fail. Choosing a 3-low-3-high combination will give you more ways to win and less chance to fail.Clearly, the strategy is in the act of choosing the best ratio of success to failure. Ratio analysis in the Lucky for Life game In this game, there are 1,712,304 total combinations. The table below compares the respective ratio of success to the failure of the 0-odd-5-even and 3-odd-2-even pattern. Using the pattern 0-odd-5-even, there are 42,504 ways to win and 1,669,800 ways to lose. The 3-odd-2-even pattern gives you 558,624 ways to win and 1,153,680 ways to lose. In every 100 draws, the 0-odd-5-even pattern will occur only twice, while the 3-odd-2-even pattern will occur 33 times. Thus, the 3-odd-2-even pattern gives the best ratio of success to failure, while the 0-odd-5-even pattern is the worst combination you could use. Ratio analysis in the Rolling Cash 5 There are 575,757 combinations in this game. When making a game plan for the 5/39 game like Rolling Cash 5, a mathematical strategy you can practically implement is to choose numbers using the pattern 3-odd-2-even. This offers the best ratio of success to failure. You can expect such a pattern to occur 34 times in every 100 draws. If you do not want to flush your money down the drain, then avoid using 0-odd-5-even combinations. This is the worst choice out of all odd-even combinations for this game because it gives 11,628 ways to win and 564,129 ways to fail. Math calculation provides you with a strategy for making correct choices. For game analysis on Powerball, you may visit How to Win the US Powerball 5/69, According to Math. Please read How to Win the U.S. Mega Millions 5/70 According To Math to understand Mega Millions. The things we just discussed above are only an introduction to combinatorial patterns where we looked at how the composition of a combination affects the ratio of success to failure. The following section will cover combinatorial patterns in more detail. Odd-even analysis for 6/49, 5/48, and 5/39 games From the introduction above on combinatorial patterns, you see that a combination could have odd and even number composition. For the Classic Lotto, choosing either 6-odd-0-even or 0-odd-6-even patterns will turn the same expected number of occurrences, although their respective probabilities are slightly different. The second to the worst pattern you could use is a 1-odd-5-even combination with expected 8 occurrences in 100 draws. It would help if you also avoid the 5-odd-1-even combination because it can only occur 9 times. The balanced 3-odd-3-even combination is the best, but it pays to know that it is also good to use the 2-odd-4-even or 4-odd-2-even combination because you can expect them to match the winning numbers 23 and 25 times, respectively. Next, let’s talk about the 5/48 game. Out of the 1,712,304 combinations, a 5-odd-0-even or 0-odd-5-even pattern will give you 42,504 ways to win and 1,669,800 ways to fail. You only get 2 likely chances every 100 draws to get the jackpot with this pattern. The 4-odd-1-even or 1-odd-4-even pattern each offers 255,024 ways to win and 1,457,280 to lose. You may match the winning combination 15 times every 100 draws. The best mathematical strategy to use when playing the Lucky for Life game is to add 3-odd-2-even or 2-odd-even numbers in your lotto ticket. This offers the best ratio of success to failure. You have 558,624 ways to win and 1,153,680 to lose. RememberThere is no difference in terms of probability whether you choose a 5-even or a 3-odd-2-even combination. Yet, it makes a significant difference to choose 3-odd-2-even instead of 5-even because of the former’s higher ratio of success to failure than the latter. In comparison, you have 213,656 ways to lose with the 3-odd-2-even and 318,444 ways to lose with 5-odd. Next, let’s analyze the 5/39 game. When playing Rolling Cash 5, keep in mind the hints offered by the table below. The best combinatorial pattern to use when marking your number on a lotto ticket is 3-odd-2-even because you could match the winning combination 34 times in every 100 draws. You have 194,940 ways to win and 380,817 ways to fail. The second best option is a 2-odd-3-even combination with 32 times expected occurrence in 100 draws. If there is a pattern you must avoid, it is the 0-odd-5-even combination because you have the highest 564,129 chances of losing in the game. Low-high analysis for 6/49, 5/48, and 5/39 games Using combinatorial patterns as a mathematical strategy for playing the lottery, do not incapacitate your success ratio by paying attention only using a balanced combination of odd and even numbers. The numbers in a lottery game may also be high or low. In the Classic Lotto, for instance, we can divide all the balls into two groups. Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 High = 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 Just as odd and even numbers can affect a combination’s composition, high and low numbers also matter. In the Classic Lotto, a 3-low-3-high pattern will yield the best ratio of success to failure. It offers the highest number of ways to win at 4,655,200 and the least number of ways to lose at 9,328,616. Your chosen combination using this pattern may occur 33 times out of 100 draws. It is tough to accept that 9,328,616 is the ‘least’ number of ways to lose because it is still ‘millions.’ Yet, when you look at other low-high patterns for Classic Lotto, you will agree without a doubt. The 0-low-6-high pattern, for example, has the worst odds, giving you 134,596 ways to win and 13,849,220 ways to lose. This pattern may occur only once in every 100 draws. You can see the best and the worst low-high choices for Classic Lotto in the table below. Next, let’s analyze the 5/48 game. In the Lucky for Life lottery, we also divide the 48 balls into two groups to get high and low sets. Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 High = 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 You could choose all 5 numbers from the low set or all 5 from the high set to experience 42,504 ways of winning. However, do not think you are making a wonderful decision when you do this because this pattern will only occur twice every 100 draws. Pick 4 from the low set and 1 from the high set or 1 from the low set, and 5 from the high set. Either combination pattern will increase the expected occurrence to 15 in every 100 draws. This is better than getting only two expected occurrences. Incidentally, you can make the best decision when you implement the 3-low-2-high or 2-low-3-high pattern. This offers 558,624 ways of winning or expected occurrence of 33 times in 100 draws. The image above shows the best and the worst choices you can make when picking your combination for the Lucky for Life game. In the Rolling Cash 5/39, the two sets of numbers are Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 High = 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 This table above compares every combinatorial pattern of low and high numbers for a 5/39 game. The pattern with the highest probability of 0.3386 is a 3-low-2-high combination that offers 194,940 ways of winning, although you could lose in 380,817 ways. Still, this 3-low-2-high pattern remains the best shot for you in terms of low-high combination since a 2-low-3-high pattern has a slightly lower expected occurrence of 32 times in every 100 draws. When playing Rolling Cash 5, be wary not to choose pure low numbers or pure high numbers. The importance of Lotterycodex patterns Remember the 1-2-3-4-5-6 combination? In terms of odd-even analysis, you may consider this as one of the best combinations. Yet, it instantly fails the low-high analysis because all numbers are from the low set only. You can see that there is a contradiction between low-high and odd-even analysis. The solution to this contradiction is to combine the two analyses into one combinatorial calculus. In a Lotterycodex combinatorial design, the Classic Lotto will have the following number sets: These are the four sets from which you must choose your numbers. From the combinatorial patterns that this lottery calculator will give you, you can see the best ones separated from the worst ones. We call these Lotterycodex patterns, guiding you in selecting the combinations you will play in the game. Does your daily horoscope tell that today’s lucky number is 13, so you wish to add it to your game? There is really no solid guarantee that the number in your daily astrological prediction will bring you luck. Yet, the good thing here is that you may enter them as one number from the number sets. You could even enter your birth date or your vital statistics if you like. The calculator will perform precise computations based on the numbers you selected. Let us look at the combinatorial patterns for the three Ohio Lottery draw games. Patterns for Classic Lotto There are 84 patterns for a 6/49 lottery. Yet, only 3 patterns are ideal to use. Using pattern #84 or #58 will take you far away from winning the jackpot. Based on the table below, it is quite obvious that the calculator allows you to know which combinations have the lowest and the highest ratio of success. Playing the Classic Lotto using pattern #21 is not a smart decision. You will only end up wasting money unnecessarily. This could only occur 29 times in every 2000 draws or 74 times in every 5000 draws. The best patterns to use when playing are patterns #1, #2, and #3. Pattern #1, for example, has the highest success ratio. Thus, it could match the winning combination in the 106 times it may occur in 2000 draws or 265 times in 5000 draws. The patterns expand your horizon so that you could have a preview of the lottery’s future games, and you don’t need statistical analysis to achieve such precision and accuracy. Thus, you have a better gaming advantage than other players using traditional lottery playing methods. Patterns for Lucky For Life There are 56 patterns for the Lucky for Life Ohio Lottery, and only 4 of them can give the best results. It would not be helpful to use pattern #53 since it is one of the worst patterns for a 5/48 lottery. Its expected occurrence is just once in every 2000 draws and twice in every 5000 draws. Pattern # 1 is one of the best patterns. You may be the jackpot winner in the 133 times it can occur in 2000 draws or 333 times in 5000 draws. Without this analysis, you are unaware that you are wasting money on useless combinations. Patterns for Rolling Cash 5 Like the 5/48 lottery, a 5/39 game also has 56 patterns, but there are only 3 best to use. Through the patterns shown above, you realize that it is not worth spending money on pattern #35. Its expected frequency in 2000 draws is only 15 times and 38 times in 5000 draws. Meanwhile, you have better hope with pattern # 11 as a middle pattern. It could occur 56 times in 2000 draws and 141 in 5000 draws. The best choice is pattern #1, #2, or #3. When you place your money on pattern #1, you have a high chance of being the jackpot winner in the 141 times it could occur in 2000 draws. You could win the jackpot in one of the 352 times in 5000 draws. Join or start a syndicate A lottery syndicate, as you could read from “An Introduction to Lottery Syndicate,” involves a group of lottery players pooling their resources to buy more tickets and agreeing to share among themselves (based on each member’s support amount) whatever prize they win. It is worth mentioning again that purchasing more tickets means more covering. Playing the lottery…
Massachusetts Lottery And The Strategy According To Math
By admin | | 0 Comments |

Last updated on January 2, 2021 “Oh my god, I won the Massachusetts Lottery jackpot!” A winner might exclaim after scanning his lottery ticket using the state lottery’s newly launched app. It is great to know that the state lottery keeps up with time and technology, but most players probably have more urgent concerns. “When will that fortunate day come?” “Is there a way I could win the lottery?” I know that you have asked these questions many times. You probably even felt hopeless each time you do; you have won nothing out of your daily games. I cannot have a definite answer to your first question, but I can present valid information in devising a strategy. Let me show you how math can be an effective strategy in winning the Massachusetts Lottery. The right tools to use to win a Massachusetts lottery While statistics are a mathematical concept, this is not the method that you will learn here. In fact, I will debunk the existence of hot and cold numbers, which many lotto players aim to spot when they use statistics (past game results). Massachusetts Lottery games are random, just as the image above represents through the varied gray and white shades. Frequently and seldom drawn numbers appear in 100 previous lotto draws. Yet, when the number of draws increases, all numbers will have the same (or almost the same) frequency of occurrence as presented in this visual analysis. The law of large numbers is behind this. Life is a box of chocolates, and you will never know what you will get. A brown paper box contains 12 Hershey’s Kisses chocolates in milk chocolate, almonds, and chocolate truffles. Statistical sampling is a method applicable to determine how many Kisses in each flavor the box contains. But that’s not the same case in the lottery; therefore, statistics is not the right tool to use. In the 3 Massachusetts Lottery games, Mass Cash, Megabucks Doubler, and Lucky for Life, you know the pick size and the number of balls for selection. You can compute important parameters like total combinations, the probability of a certain type of combination, and the odds of winning from a certain combination. Therefore, instead of statistics, we can use combinatorial mathematics and probability theory. It is impossible to predict the next winning combination, but combinatorics and probability will open a small window you could use to gain the best shot. This free guide discusses these concepts in detail. Do not feel scared just because I mentioned some mathematical calculations when there is a lottery calculator you can use. This new tool will simplify all the crucial math concepts required to make the game better. The key is in the ratio Bread: butter. Spoon: fork. Probability: Odds. What is the common factor among these pairs? It’s love that complements one another. Cheesy as it may sound, this is how you should apply probability and odds in the lottery. First, let me show you the difference between probability and odds. Probability measures the likelihood that an event will occur. Expressed in values between 0 and 1, it stands for the possibility a lotto combination will result in the draw. In the Massachusetts State Lottery’s Mass Cash game, choosing 5 numbers from 1 to 35 gives the total combination of 324,632. There is always one winning combination in a lottery draw. Thus, the probability of winning in the Mass Cash is 1/324,632. This is your probability regardless of which of the 324,632 combinations you use. This next formula is for odds. It is this formula that considers each combination uniquely. This is where the concept of combinatorial groups starts to matter. There are different combinations lotto players can make in a lotto game, like the samples above. You can make an all-even combination like 4-16-22-28-32-48 or a consecutive combination like 1-2-3-4-5-6. Many Massachusetts Lottery players do not think it does not matter what they pick because they only have one probability of winning regardless of their selected numbers. This scenario considers only the probability, but not the odds, which gravely weakens your strategy for winning. From this table above, you see there are 6 odd-even patterns for Mass Cash. Odds take into consideration the pattern of a combination. If you play for a combination containing all 5 odd numbers, your odds are 8,568 ways to win but 316,064 ways to lose. Thus, odds give the ratio of success to failure. See the difference between probability and odds? Probability quickly dampens the mood by telling you there is just one way to win, so there seems nothing you can do. Odds give you hope by telling you that you need to strategically, not randomly choose the numbers on your lottery ticket. Sadly, many players miss the opportunity that odds (or ratio of success to failure) offer because they focus only on probability. Players, who disregard odds, could randomly pick numbers and mark 5 even numbers. The table of odd-even pattern analysis proves this is not a good idea. The 318,444 ways you can lose using this pattern is greater than the 213,656 ways of losing using a 3-odd-2-even pattern. Focusing only on probability, you will always think there is just one way of winning, so it does not matter what numbers you select. Putting odds into consideration, you realize you must carefully pick every number to have more ways of winning and lesser ways of losing. This strategy lets you have fewer ways of being wrong in the Massachusetts Lottery, which you can accomplish with Lotterycodex. RememberYour goal is to win the lottery, and the first thing you should know before you play is to know the ratio of success to failure and choose the best one. You cannot change the underlying probability, and you cannot beat the lottery’s odds, but as a lotto player, you have the power to know and make the right choice. Even choosing not to play is a strategy by itself. Now let us see the ratio of success to failure in Megabucks Doubler. To consider the ratio of success to failure in this lottery game, cautiously select low and high numbers for your combination. The table above shows that 3-low-3-high is an ideal choice because of its 4,655,200 winning opportunities. The worst choice is a 6-low combination with 13,806,716 ways to lose. Probability says there is one way to win. The ratio shows that choosing the best patterns gives a better winning advantage. Knowing this, will you let a good opportunity pass by? You would definitely not. Keep reading more about choosing ideal combinations below. What you should know about combinatorial groups Numbers and combinations are innate in a lotto game. Assume that in front of you, there is a jar of marbles for each number from 1 to 35. You must get 5 marbles from the jar. Each marble has the same shape, weight, and texture. Thus, there are no biases to determine which marbles you will get when you draw one marble at a time. This explains how an individual number has no significance unless it goes with other numbers to create a combination. Each lotto game has its pick size and number field. For example, Massachusetts Lottery Mass Cash requires you to select 5 numbers (pick size) from 1 to 35 (number field). The lotto machine will probably reject your card if you marked only 4 numbers. In Megabucks Doubler, players choose 6 numbers from 1 to 49 to create a combination. A combination comprises 5 different numbers from 1 to 48 (plus 1 lucky ball from 1 to 18) in Lucky for Life. From the number field of every game, there are 4 sets we can create according to the numbers’ characteristics. These are odd, even, low and high. Refer again to the Odd-Even Patterns for Mass Cash 5/35. Out of 1 to 35, you can make a combination containing all 5 odd numbers. You can also choose 4-odd-1-even, or 3-odd-2-even, or 2-odd-3-even, or 1-odd-4-even or 0-odd-5-even numbers. Thus, you can come up with combinations that have varying odd and even number compositions. The unique composition of every combination produces the combinatorial groups. As explained earlier, every combinatorial group or pattern has unequal ratios of success to failure you may take advantage of. Common sense dictates you will not choose a combinatorial group or pattern that will make you lose more. You will choose a pattern that has more ways of winning to offer in the Massachusetts Lottery. The image above suggests that if you want the best shot in the Massachusetts Lucky for Life game, use the combinatorial group that contains your 3 low and 2 high numbers. You have 516,120 fewer ways to lose using this than the 5-low combination. RememberA 3-low-2-high or a 5-low combination share an equal probability of winning. Still, the ratio of success to failure tells you that the 3-low-2-high combination offers more ways to win than the 5-low combination. With a 5-low combination, you have more ways to lose. With a 3-low-2-high group, you have less chance to fail. From the Mass Cash ratio image above, we also paid attention to how many odd and even numbers are in the combination. In the Megabucks Doubler, the quantity of low and high numbers in the combination played a crucial role in its ratio of success to failure. Concentrate on carefully choosing a balanced combination of odd, even, low and high numbers. Knowing that combinatorial groups have different odds, a smart player could then form his mathematical strategy. He could map out his moves based on the combinatorial group with the best success ratio to failure. Let us see how this works in the three Massachusetts Lottery games. Combinatorial groups in the Mass Cash 5/35 To play Mass Cash, pick 5 numbers from 1 to 35. Buy tickets for $1 each. The jackpot prize is $100,000. For this Massachusetts Lottery, two of the number sets are: Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 This table shows the 6 combinatorial patterns that contain odd-even numbers for Mass Cash. While you have the freedom to choose your numbers, you surely want to spend money on tickets with numbers that can bring you closer to winning. Thus, it is helpful selecting 3 odd and 2 even numbers on your lotto ticket. This has the most favorable ratio of success to failure among all odd-even patterns. There are 324,632 total combinations for this game. Probability tells us that no matter what pattern we use for the game, there is only one chance to become the winner. Yet, the ratio of success to failure gives us hope that if you use the 3-odd-3-even pattern, you could be the winner from the 34 times expected occurrence of this pattern every 100 draws. RememberChoosing a 3-odd-2-even combination instead of a 5-even makes no difference in the probability. Yet, the 3-odd-2-even combination offers the best ratio of success to failure. This gives 213,656 ways to lose, while a 5-even combination offers 318,444 ways to lose. We must always remember and consider the balance in your choices, so for Mass Cash, take care in choosing low and high numbers too. Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 High = 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 The 1-2-3-4-5-6 combination might have the highest probability in terms of odd-even analysis, but all these numbers are from the low set. Out of 100 draws, this could only match the winning combination 3 times. There are 8,568 ways of winning, while there are 316,064 ways of losing with this pattern. Balance in the composition is important even in Megabucks Doubler of the Massachusetts Lottery. Combinatorial groups in the Mega Bucks 6/49 Megabucks Doubler is a 6/49 game. From 1 to 49, select 6 numbers for your combination. One wager costs $1. Tickets with “This is a Doubler Ticket” imply that these tickets will have 2 times the non-jackpot prizes. Jackpot starts at $500,000. The number sets for this Massachusetts Lottery game include: Odd = 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 Even = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 Your birthday is July 28, while your partner was born on December 15. Let’s say that according to your horoscope, your lucky numbers are 35 and 17. You want to use these numbers when playing Megabucks Doubler. Let us see how this will fare. These numbers give you the combination of 7-12-15-17-28-35. The composition of this is 4-odd-2-even. Using the table above, this pattern has a 0.25 probability value and could occur 25 times in 100 draws. Let’s be clear first: the probability and estimated occurrence may not necessarily match the actual lottery draw. The probability is simply a mathematical guide. 4-odd-2-even pattern gives you 3,491,400 ways to win, and one of them is 7-12-15-17-28-35. Within the expected occurrence of 25 out of every 100 draws for this pattern, your number could land you the jackpot prize. There is another factor affecting the ratio of success to failure, which is the low-high analysis. Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 High = 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 Coincidentally, 7-12-15-17-28-35 is one of the 3,491,400 combinations with 4-low-2-high pattern. As the second-best combinatorial pattern for Megabucks Doubler, you have one of 4,655,200 winning ways. However, you want to buy another ticket and use your anniversary date of January 6 instead of your horoscope number. This 1-6-7-12-15-17 follows a 6-low pattern. The ratio is much lower for this pattern. There are 177,100 ways to win and 13,806,716 ways to lose. See the effect of low-high number choices on the odds of winning? Let us look at Massachusetts Lottery Lucky for Life next. Understanding the Lucky for Life game The Lucky for Life requires you to choose 5 numbers from 1 to 48, then a lucky ball from 1 to 18. Pay $2 per ticket. The prize if you match 5 numbers and the lucky ball is $7,000 weekly for life. Match only 5 numbers, and you win $25,000 yearly for life. Below are its number sets: Low = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 High = 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 A mother of 5 children plays the Lucky for Life game using her children’s day of birth, so she marked 2-9-10-21-31. Will she have the best shot at winning at least the $25,000 yearly for life jackpot? Let’s see. This combination has a pattern of 3-odd-2-even. From the table above, this is really a wonderful choice of numbers based on the odd-even composition. Let us see if her combination passes the low-high analysis. 2-9-10-21-31 has a 4-low-1 high pattern. This is the second to the best among the 6 combinatorial patterns. Mom’s combination is one of the 255,024 ways to win out of 1,712,304 combinations for the 5 numbers only. Her choice of numbers surely gave her the benefit from the ratio of success to failure for choosing a good (though not the best) combination of low and high numbers. If her combination matches the winning numbers, Massachusetts Lottery will give her $25,000 every year for life. Yet, her husband insisted that she use his birthday for the lucky ball, so she marked 18. The extra ball makes winning the jackpot more difficult. It further reduces the odds of winning because the total combinations increase to 30,821,472. The extra ball comes from a different drum. It is your choice to play this game despite this. To know about dealing with extra balls in lotteries, please read How to Handle the Tricky Extra Ball. Using a more advanced combinatorial design A separate analysis of odd-even and low-high numbers could lead to confusion and contradiction, like 1-2-3-4-5-6. It has the best ratio in terms of odd-even but the worst ratio in terms of low-high. The contradiction will inevitably lead to errors in your strategy. Thus, the solution is to combine the separate analyses into one advanced combinatorial analysis. Instead of just focusing on the odd and even or the low and high numbers, a clever move is to bring the two methods together. You need to regroup the numbers of a given lotto game into odd-low, odd-high, even-low, and even-high sets. This process can exhaust the energy from your brain cells, so let me illustrate this by sharing the advanced combinatorial design with you. The table above shows the four sets of numbers for Mass Cash. The same concept applies to Megabucks Doubler and Lucky for Life of Massachusetts Lottery using different sets. Here, you can easily see from which set a certain number is from. With 1-2-3-4-5-6, the advanced patterns clearly show that it has 3 low-odd and 3-low-even numbers. This combination only picked numbers from the two sets. The mom player in the Lucky for Life section above might also buy a Mass Cash ticket. Her combination is 2-9-10-21-31. We have determined that this combination uses the best odd-even pattern but only second to the best low-high pattern. Using the advanced patterns, 2-9-10-21-31 contains 1 low-odd, 2 low-even, and 2 high odd numbers. Clearly, this is not the best combination to choose. She has to change her choices if she wants to get the best ratio. Let’s see more of the Lotterycodex patterns for Mass Cash. There are 56 patterns for Mass Cash. Only three can give you the best shot possible. You might not know it, but you probably have played using the worst patterns in your previous games. With the information supplied by the patterns, you could then choose only to play using any of patterns #1, #2, and #3. From the image below, look at each pattern’s expected frequencies, so you will better understand how best and worst combinatorial patterns benefit you. For a 6/49 game, the best patterns are #1, #2, and #3. The middle patterns are #4 to #20, while the worst are patterns #21 to #84. Knowing that pattern #1 could occur 106 times out of every 2000 draws, you will spend your money on tickets using this pattern. You could waste money if you insist on using pattern #39 because it can only occur 15 times in 2000 draws. Pattern #3 has a ratio of 1 to 133. Thus, in the 134 times you play, there is a single way to win, but 133 ways to lose. If you only play the game once a week, this could mean that in the 134 weeks that you will play, you possibly have one week to win the jackpot. There are 52 weeks in a year, so this could mean playing for 2 and a half years. This pattern will not give you the advantage you want to have. Meanwhile, pattern #1 has a ratio of success to the failure of 1 to 19. You could be the jackpot winner in one of the 20 weeks this pattern would lead you to play. Pattern #1 makes for fewer losses and more winning opportunities. Using a mathematical strategy aims to use the best shot possible and spend money wisely. You can picture this mathematical strategy as different routes shown by a mobile navigation app. Each combination represents each route to reach the destination. Some routes are short cuts; others will lead you to longer paths. From the law of large numbers, the best choice is like the shortest route that can take you closer to the destination of winning the jackpot. These unique combinatorial patterns also help time your play accordingly. From the table above on Lucky for Life, pattern #1 is among the 3 best patterns out of 56. It can occur 133 times in 2000 draws. Be mindful, though. The approximate interval is not a precise calculation because you never know when a pattern will occur in a truly random lottery. But at least this approximation provides you with a general guide. Thus, if this pattern occurred today, it might not occur again in the next 15 draws. Skip playing during this interval. Save money when you skip playing so you can buy more tickets next time. The three lottery games we discussed have thousands to millions of patterns. All these involve complex calculations. While this is intimidating, there is always an option, especially if you hate math. Use the Lotterycodex calculator. This calculator will present the best, middle and worst patterns based on your number selection. Which Massachusetts State Lottery game is the best to play? Now, while Lotterycodex can simplify a mathematical strategy for you, know that every lotto game is unique in terms of how challenging it is to win the jackpot. Thus, to keep close to your goal of winning the jackpot, your first step is to carefully select your game. The best game to play from the Massachusetts Lottery is a subjective choice. Still, considering other factors like pick size and number field help analyze your odds of winning. A lotto game with fewer balls, smaller pick size, and no extra number is the ideal game to play. You always have only one way of winning against the total number of combinations for the game. With a smaller number of total combinations, you have better chances to win. In Mass Cash, you have 1 way to win against 324,632 combinations. Megabucks Doubler gives the probability of 1 way to win over 13,983,816 combinations. In Lucky for Life, you have one way to win against 1,712,304 combinations. Megabucks Doubler makes it 43 times harder to win the jackpot than Mass Cash. It is 5 times more challenging to match the winning combination in Lucky for Life than in Mass Cash. Mass Cash offers better odds than Powerball, although they both have the same pick size of 5 balls. The 292,201,338 total combinations and the extra ball in Powerball make it 900 times harder to win the jackpot than in Mass Cash. Compared to Mega Millions, Mass Cash also offers better odds. The 302,575,350 total combinations and extra ball of Mega Millions make the game 932 times harder to bring home the jackpot. Deciding on playing a game or not may also depend on the circumstances. For example, your favorite lotto game’s prize has reached over $500,000, so more players wait patiently in line to buy tickets. Given this scenario, over one player may win and thus reduce each winner’s take-home prize. It would be like playing and winning the prize on an ordinary day when the prize is not so immense. Choosing which lottery game to play is your decision. Yet, before making your choice, consider all factors, especially the mathematical feasibility of winning in that game. Lotterycodex calculators can enhance your power to choose. Probability and the law of large numbers Repetition is the key to mastery, so let me reiterate the things we have discussed above. Although the odds are hard to beat, and the probability is not something we can control, there is a way we can reap some fruits when playing the lottery. For this, we must acknowledge the randomness and finite structure of the lottery. Ball drawing in lotteries like Massachusetts Lottery is random. Still, the law of large numbers tells that with a substantial increase in the number of draws, every ball in the lottery will have (almost) the same occurrence. Each number and combination has the same probability. However, considering just probability is not enough for a precise mathematical strategy. Let us not forget the importance of odds or ratio of success to failure in combinatorial groups. To have the best odds, we must look at combinatorics and probability. Every combination in the lottery contains a unique composition, such as the odd, even, low and high numbers it contains. This composition gives a combination with its specific ratio of success to failure. Analyze how many odd or even low or high numbers you mark on your ticket. Make sure the final combination belongs to a combinatorial group that has the highest odds of winning. Otherwise, your money will go straight to the drain since the best combinatorial group will dominate the game. This will manifest with more numbers of draws. Look at patterns #1 and #53 of Mass Cash, for example. Pattern #1 has a 0.0718598290 probability value, and its expected occurrence…